Advies

Laat geen voorwerpen van waarde in uw voer- of vaartuig achter.
Attentiepunten:

  • Het is niet toegestaan gasflessen in het voertuig achter te laten of wel anderen brandbare vloeistoffen; deze dienen verwijderd te worden.
  • Werkzaamheden aan het voer- of vaartuig in de stalling zijn verboden.
  • Schade door vermissing, diefstal, brand enz. dient zelf verzekerd of voor eigen risico genomen te worden.

De stallingskosten dienen bij vooruitbetaling te geschieden.
De stallingsovereenkomst geldt per jaar en wordt stilzwijgend verlengd.
Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade /verlies /diefstal van gestald object, indien dit verwijten is aan grove schuld van verhuurder of personeel in dienst van verhuurder. U dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering.
Caravan Stalling Swier behoud het recht de stallingsprijs jaarlijks aan te passen.